Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Waldemara Sybilskiego

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) o godz. 11.15 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr.  Piotra Waldemara Sybilskiego Tytuł rozprawy: Detection of non-keplarian effects in eclipsing binary stars: from simulations to "Solaris”, a global network of robotic telescopes

 

Promotor: prof. dr hab. Maciej Konacki

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika PAN

Recenzenci:  
  prof. dr hab. Krzysztof Goździewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

Instytut Astronomii
im. Prof. Janusza Gila

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w bibliotece Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne na stronie internetowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk. 

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Streszczenie (Abstract in English)

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Archives


Categories