Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Sprzątanie pomieszczeń w budynku CAMK przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie wraz z dostawą środków higieny

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

DAS-213-06/19 na usługę sprzątania pomieszczeń w budynku CAMK przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie wraz z dostawą środków higieny.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 06 września 2019 r., godzina 10:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy wraz z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wzór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories