Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych do budowy modułu komunikacji kwantowej w ramach projektu NCSatKom

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4d pkt 1 pkt 1 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz cenowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wzór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Archives


Categories