Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Adama Iłkiewicza

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 11.15 w Sali Wykładowej
Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr.  Krystiana Adama Iłkiewicza Tytuł rozprawy: Badanie populacji akreujących białych karłów 

 

Promotor: prof. dr hab. Joanna Mikołajewska 

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:  
  dr hab. Andrzej Baran

Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie

  dr hab. Marcin Kiraga

Uniwersytet Warszawski

 

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w bibliotece Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej. 

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Streszczenie (Abstract in English)

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Archives


Categories