Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anandy Deepiki Bollimpalli

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 25 września 2020r. (piątek) o godz. 11.15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr  Anandy Deepiki Bollimpalli


Tytuł rozprawy: Temporal Variability Processes in Discs and Shells around Compact Objects

 

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak 

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:  
  prof. Anna Watts

University of Amsterdam

  prof. Omer Blaes

University of California

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie transmitowana poprzez streaming: https://youtu.be/fGendO1y46Q

 

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (PhD Thesis in English) - (en) format PDF z warstwą tekstową 

 

Streszczenie: pl - format PDF z warstwą tekstową , en - format PDF z warstwą tekstową

 

Recenzja 1 (en) format PDF z warstwą tekstową 

 

Recenzja 2 (en) format PDF z warstwą tekstową

 

Oświadczenia współautorów:

Archives


Categories