Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Wykonanie badania odporności ESD oraz udostępnienia aparatury pomiarowej

Wykonanie badania odporności ESD oraz udostępnienia aparatury pomiarowej 

Postępowanie nr ACNT-406-01/2021

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza postępowanie ACNT-406-01/2021 na Wykonanie badania odporności ESD oraz udostępnienia aparatury pomiarowej.

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories