Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Wykonanie pomiarów emisji wypromieniowanej, odporności urządzenia na zaburzenia elektromagnetyczne oraz udostępnienie aparatury pomiarowej

Wykonanie pomiarów emisji wypromieniowanej, odporności urządzenia na zaburzenia elektromagnetyczne oraz udostępnienie aparatury pomiarowej

Postępowanie nr ACNT-406-02/2021

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza postępowanie ACNT-406-02/2021 na Wykonanie pomiarów emisji wypromieniowanej, odporności urządzenia na zaburzenia elektromagnetyczne oraz udostępnienie aparatury pomiarowej.

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories