Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Morawskiego

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 25 lutego (piątek) 2022 r. o godz. 11.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Filipa Morawskiego

 

Tytuł rozprawy: Applications of machine learning methods in gravitational-wave detectors data analysis.

 

Promotorzy:  
  dr hab. Michał Bejger, prof. CAMK  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
  dr Elena Cuoco  

European Gravitational Observatory

   
Recenzenci:  
 

prof. Gianfranco Bertone

University of Amsterdam 

  dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ  Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny poprzez transmisję na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF z warstwą tekstową


Recenzja 2 (en) -  format PDF z warstwą tekstową

Archives


Categories