Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Davida A. Abarca

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 24 czerwca (piątek) 2022 r. o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Davida A. Abarca

 

Tytuł rozprawy: Numerical simulations of accretion onto neutron stars.

 

Promotor:  
  prof dr hab. Włodzimierz Kluźniak  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
   
Recenzenci:  
 

prof. dr hab. Michał Hanasz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  prof. Jouri Poutanen University of Turku

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF 


Recenzja 2 (en) -  format PDF Archives


Categories