Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ankana Sur

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 16 września (piątek) 2022 r. o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Ankana Sur

 

Tytuł rozprawy: Magnetic fields in isolated neutron stars: from the interior to the exterior.

 

Promotor:  
  dr hab. Brynmor Haskell, prof.CAMK Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
   
Recenzenci:  
 

profesor Anna L. Watts

University of Amsterdam  

  profesor Paul Lasky Monash University
  dr hab. Patryk Mach, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF 


Recenzja 2 (en) -  format PDF 

 

Recenzja 3 (en) -  format PDF Archives


Categories