Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zijia Cui

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 30 września (piątek) 2022 r. o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Zijia Cui

 

Tytuł rozprawy: Disk-Planet Interactions: Formation of Mean-motion Resonances in a Gaseous Protoplanetary Disk.

 

Promotor:  
  prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz  Uniwersytet Szczeciński 

   
Recenzenci:  
 

prof. dr hab. Michał Hanasz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

  prof. dr hab. Andrzej T. Niedzielski  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  dr Rosemary Mardling Monash University (Australia) 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF 


Recenzja 2 (en) -  format PDF 

 

Recenzja 3 (en) -  format PDF Archives


Categories