Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 2 części

Postępowanie dotyczy Dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 2 części.

Ze szczegółami postępowania prosimy się zapoznać na stronie Smart PZP.

Archives


Categories