small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK13.12.2014

"Wszystko o kometach"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

13 grudnia 2014, godz. 11:00, Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7, Wołomin. Wykład i pokaz dla Wołomińskiego Uniwesytetu Dziecięcego.


18.12.2014

"Kształt Wszechświata"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

18 grudnia, 2014, godz. 20:00. Wykład w ramach Akademii Intelektu. Duszpasterstwo Akademickie Maciejówka, pl. bp. Nankiera 17a, Wroclaw (róg ul. Szewskiej i pl. Nankiera). Wstęp wolny.