small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK23.05.2014

"Fizyka złudzeń optycznych"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

godzina 12:00, Targi Książki w Warszawie, Stadion Narodowy, Sala Amsterdam.