Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Henryki Netzel

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 29 października (piątek) 2021 r. o godz. 11.15 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej*

 

mgr Henryki Netzel 


Tytuł rozprawy: Badanie gwiazd klasycznego pasa niestabilności metodami asterosejsmologii.

 

Promotor: dr hab. Radosław Smolec,
prof. CAMK
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
Recenzenci:  
  prof. dr hab. Aleksiej Pamiatnych  emerytowany profesor
  dr hab. Andrzej Baran, prof. UP  Uniwersytet Pedagogiczny
  dr hab. Marcin Kiraga  Uniwersytet Warszawski

 

Udział w publicznej  obronie mgr Henryki Netzel możliwy jest również w formie zdalnej poprzez transmisję na YouTube.

 

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (pl) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Recenzja 2 (pl) -  format PDF z warstwą tekstową


Recenzja 3 (pl) -  format PDF z warstwą tekstową

 

 

*liczba osób biorących udział w stacjonarnej obronie podlega restrykcjom zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Archives


Categories