Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Śniegowskiej

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 30 września (piątek) 2022 r. o godz. 14:00  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Marzeny Śniegowskiej

 

Tytuł rozprawy: Variability and evolution of Active Galactic Nuclei.

 

Promotorzy:  
  prof. dr hab. Bożena Czerny  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

  dr hab. Michał Chodorowski Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
   
Recenzenci:  
 

prof.  dr hab. Ewa Szuszkiewicz

Uniwersytet Szczeciński

  dr Giovanni Miniutti Astrobiology Center w Hiszpani
  dr Paulina Lira University of Chile  

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF 


Recenzja 2 (en) -  format PDF 

 

Recenzja 3 (en) -  format PDF Archives


Categories