Journal Club


All

07.11.2005

"V838 Mon: stellar merger or nuclear outburst"

Paweł Pietrukowicz (CAMK)


14.11.2005

"Quasar without a host"

Rafał Moderski (CAMK)


21.11.2005

"Optical afterglow of a short GRB"

Monika Mośbrodzka (CAMK)


28.11.2005

"Present status of SALT"

Janusz Kałużny (CAMK)