small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK20.02.2015

"Zasada kopernikańska a współczesna kosmologia"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

Zasada kopernikańska mówi, że żaden obserwator we Wszechświecie nie jest wyróżniony. Że każdy widzi wokół siebie Kosmos mniej więcej taki sam. Nie została sformułowana przez Kopernika, ale dopiero przez dwudziestowiecznych kosmologów, doceniających przełomowe odkrycie Kopernika. Jaki jest współczesny status tej zasady? Czy i w jakim stopniu potwierdzają ją obserwacje? Próba jej rozszerzenia do postaci tzw. "doskonałej zasady kosmologicznej", obejmującej także brak wyróżnionej epoki nie powidła się. O tym będzie mowa w trakcie wykładu.

godz. 10:20, wykład na konferencji "KOPERNIK NA ZIEMI LUBAWSKIEJ", Rybno, 20 lutego 2015, Ośrodek Wypoczynkowy WEL, ul. Sportowa 22 B. Początek sesji o godz. 8:30, zakończenie o 14:20.