small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK15.06.2015

"Kształt Wszechświata"

Stanisław Bajtlik (CAMK, PAN)

Przed narodzeniem nowoczesnej kosmologii (co wiązało się z powstaniem ogólnej teorii względności i odkryciem mikrofalowego promieniowania tła) problem “kształtu Wszechświata” sprowadzał się do pytania o to czy jest on skończony czy nie. Dziś rozumiemy, ze jest to problem bardziej złożony. Mówiąc o „kształcie” musimy odróżnić pytanie o geometrię czasoprzestrzeni od pytania o jej topologię. Dopiero odpowiedzi na oba te pytania ujawniają prawdziwy „kształt Wszechświata”. Czym różni się geometria od topologii? Jakimi metodami badamy jedno i drugie? Co wiemy o geometrii, a co o topologii? Czy ogóle możliwe jest ostateczne rozstrzygnięcie problemu „kształtu Wszechświata”?

15 czerwca 2015 (poniedziałek), godz. 17:00, aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15, Szczecin. Wykład otwarty, organizoawany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Szczecinie. Pobierz plakat.