small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK26.05.2015

"Zasada kopernikańska we współczesnej kosmologii"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

26 maja 2015, godz. 14:00, prezentacja polskiego tłumaczenia dzieła Jerzego J. Retyka "Narratio prima". Ruiny zamku biskupów chełmińskich, w Lubawie, ul. Kupnera 17 (w przypadku złych warunków atmosferycznych impreza odbędzie się w kinie "Pokój", ul. Kupnera 27).


""

Arkadiusz Olech (CAMK, Warszawa)

26 maja, 2015, godz. 17:00, wykład na inauguracji działalności edukacyjnej Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Truszczyny 57, gmina Rybno, pow. Działdowo.


29.05.2015

"Fizyka złudzeń optycznych"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

Opolski Festiwal Nauki, godz. 19:00, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, Opole.