Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Rezerwacja biletów lotniczych dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

Oferty należy składać  drogą elektroniczną na adres: przetargi@camk.edu.pl do dnia 11 marca 2019 r.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe


Specyfikacja zamówienia
Wzór umowy 
Formularz oferty

Formularz cenowy
Klauzula RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories